Cost of Living Support Icon

Canol Trefi

Mae gan Fro Morgannwg ystod eang o ganolfannau siopa, ac mae gan bob un ohonynt naws ei hun ac amrywiaeth arbennig o siopau.  

 

Canol tref yw calon ei chymuned, a rhaid iddi barhau i fod yn fan prysur ac ymarferol i bobl gyfarfod a siopa!  

 

Drwy weithio gyda phartneriaid, mae’r Cyngor yn helpu i greu’r amgylchedd cywir er mwyn i ganol ein trefi ffynnu. Mae’r ymagwedd hon yn cydnabod bod y sectorau preifat

 

Y Barri

Mae gan y Barri dwy ardal siopa, Heol Holltwn a’r Stryd Fawr. 

 

 

Llanilltud Fawr

Mae gan ganol tref Llanilltud Fawr amrywiaeth o siopau a bwytai, yn ogystal â dewis eang o bethau i’w gwneud ac amwynderau lleol.

 

 

Y Bont-faen 

Mae’r Bont-faen yn un o lefydd mwyaf ffasiynol de Cymru, yn llawn siopau soffistigedig ac mae ganddi hefyd ŵyl fwyd fendigedig.

 

 

Penarth

Nid nepell o Fae Caerdydd, mae Penarth yn dref glan môr ddymunol a llawn cymeriad. Mae Marchnad Ffermwyr Bro Morgannwg yn cynnal marchnadoedd misol ym Mhenarth.

 

 

 

Canolfannau Lleol

 • Barry Road, Tregatwg, Y Barri
 • Stryd Fawr, Tregatwg, Y Barri
 • Park Crescent, Y Barri
 • Heol Holltwn Uchaf, Y Barri  
 • Vere Street, Tregatwg  
 • Heol Caerdydd, Dinas Powys
 • Pentref Dinas Powys
 • Cornerswell Road, Penarth
 • Sain Tathan, Y Sgwâr
 • Y Rhws, Fontygary Road 

 

Canolfannau Cymdogaeth 

 

 • Bron-y-Môr, Y Barri
 • Canolfan Cwm Talwg, Y Barri
 • Canolfan Gibbonsdown, Y Barri
 • Park Road, Y Barri 
 • Trebefered
 • Camm’s Corner, Dinas Powys
 • Castle Court / The Parade, Dinas Powys
 • Crawshay Drive, Llanilltud Fawr
 • Pill Street, Penarth
 • Tennyson Road, Penarth
 • Adenfield Way, Ffont-y-Gari, Y Rhws

 

Christopher Edwards yw Rheolwr Datblygu Canol Tref Cyngor Bro Morgannwg. Gallwch gysylltu â Chris ynglŷn â materion sy’n ymwneud â chanol trefi, neu gallwch gysylltu â’ch Cynghorydd lleol hefyd ynglŷn â materion sy’n effeithio arnoch yng nghanol trefi Bro Morgannwg.