Llanilltud Fawr

Mae gan ganol tref Llanilltud Fawr amrywiaeth o siopau a bwytai, yn ogystal â dewis eang o bethau i’w gwneud ac amwynderau lleol.

 

Man walking in Llantwit Major

Marchnadoedd

Cynhelir rhaglen gyson o farchnadoedd crefft yn y ganolfan siopa yng nghanol tref Llanilltud Fawr.

Siambr Fasnach

Nod y Siambr yw hyrwyddo a rhoi hwb i fasnach yn y dref a’r cyffiniau a meithrin cyfeillgarwch rhwng yr holl fusnesau.

 

 

 Am fwy o wybodaeth am Lanilltud Fawr, gan gynnwys digwyddiadau a ble i aros, ewch i wefan Ymweld â'r Fro.

<< Back to Town Centre Page