Canolfan Arfordir Treftadaeth Morgannwg 

Parc Dwnrhefn, Southerndown, Bro Morgannwg CF32 0RP

 

Glamorgan Heritage Coast Centre

Mae’r ganolfan yn gyrchfan wybodaeth i ymwelwyr, ac mae’n llawn gwybodaeth am yr ardal leol, yn ogystal â darparu canolbwynt i staff ein Gwasanaeth Ceidwaid.

 

Gallwch ddarllen am ein harfordir, ei daeareg, hanes Parc Dwnrhefn a’r planhigion a’r anifeiliaid sy’n unigryw i’r Arfordir Treftadaeth yn ein gorsafoedd gwybodaeth rhyngweithiol. Mae Canolfan yr Arfordir Treftadaeth yn agored bob dydd i groesawu pobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd i’r arfordir.

 

Mae dyfeisiau tabled yn cynnig syniadau ar gyfer diwrnodau i’r teulu, a gall plant eu defnyddio i chwarae ‘Wrecker’s Run’, gêm a seiliwyd ar hanes drwgweithredoedd Walter Vaughn, drylliwr llongau lleol gynt. Mae’r dyfeisiau yn dod â hanes yn fyw drwy ddefnydd apiau realiti
estynedig sy’n dangos sut byddai safleoedd hanesyddol wedi edrych yn eu dydd.


Os oes well gennych ryngweithio dynol, bydd ein staff yn hapus i drafod unrhyw bwnc rydych yn ymddiddori ynddo wrth i chi grwydro ein neuadd arddangos, sy’n olrhain hanes Parc Dwnrhefn. 

 

Llogi ystafell

Gellir llogi ein neuadd fawr ar gyfer digwyddiadau ffurfiol, cyfarfodydd, clybiau a phartïon. Mae cyfraddau masnachol a chymunedol yn daladwy. 

 • Tân coed
 • Sgrin daflunio
 • Taflunydd
 • Byrddau a chadeiriau
 • Cegin
 • Toiledau

I logi’r neuadd, cysylltwch â:

 

Cyfleusterau

 • Meinciau Picnic
 • Gwybodaeth i ymwelwyr
 • Parcio i bobl ag anabledd
 • Toiledau cyhoeddus
 • Sgwter symudoldeb

Canolfan Arfordir Treftadaeth Morgannwg 

Parc Dwnrhefn

Southerndown

Cyngor Bro Morgannwg

CF32 0RP