Cost of Living Support Icon
aerial Dunraven

Cyfeillion yr Arfordir Treftadaeth

Mae’r Cyfeillion yn cefnogi Arfordir Treftadaeth Morgannwg drwy godi arwain a chynyddu ymwybyddiaeth

 

Mae Cyfeillion yr Arfordir Treftadaeth yn elusen gofrestredig sydd wedi ymrwymo i gefnogi Arfordir Treftadaeth Morgannwg drwy godi arian a gwneud gwaith gwirfoddol.

 

Caiff cylchlythyr ei ddosbarthu i aelodau yn rheolaidd, ac ynddo ceir manylion digwyddiadau cymdeithasol a diwrnodau agored, a drefnir gan bwyllgor etholedig.

 

Mae’r arian a godir yn cyfrannu at brynu cyfarpar, cynyddu ymwybyddiaeth a’r ymgyrch gadwraeth barhaus.

 

Rhif yr elusen gofrestredig: 519187 

Ymuno â Chyfeillion yr Arfordir Treftadaeth

Gallwch chi ymuno â’r Cyfeillion a gwneud eich cyfraniad chi at gadwraeth Arfordir Treftadaeth Morgannwg.  

 

Prisiau Aelodaeth Flynyddol

  • Aelodaeth Unigol: £5.00
  • Aelodaeth Teulu: £10.00
  • Aelodaeth Grŵp: £15.00
  • Noddwyr: £25.00 

 

Os oes gennych ddiddordeb ymuno â Chyfeillion yr Arfordir Treftadaeth, llenwch y ffurflen berthnasol:

 

• Manylion ymaelodi.

 

Ymuno â’r Cyfeillion

 

Anfonwch eich enw, cyfeiriad a rhif ffôn ynghyd â siec am y ffi sy’n daladwy i ‘Friends of the Heritage Coast’ at:

 

Yr Ysgrifennydd

Cyfeillion Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Canolfan yr Arfordir Treftadaeth

Parc Dwnrhefn

Southerndown

Bro Morgannwg

CF32 0RP