Cyn Llifogydd 

Beth allwch chi ei wneud i ddechrau paratoi cyn i lifogydd ddigwydd, ydych chi mewn perygl o lifogydd a sut i gynllunio ymlaen llaw:

 

 

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth leol:

  • Ffoniwch Floodline ar 0345 988 1188

  • Cymerwch olwg ar y rhagolygon diweddaraf gan y Swyddfa Dywydd

     

  • Edrychwch ar ddiweddariadau traffig ar wefan Traffig Cymru

  • Defnyddiwch fap rhybuddion byw Cyfoeth Naturiol Cymru i weld a ydych mewn perygl o lifogydd afon neu arfordirol

  • Gallwch gofrestru i dderbyn Rhybuddion Llifogydd CNC

  • Gallwch wirio cyfryngau cymdeithasol eich cyngor lleol

  • Tiwniwch i mewn i'ch gorsaf radio leol am ddiweddariadau 

 

 

Manylion sefydliadau a all gynnig cymorth a chefnogaeth:

 

 

Gwybodaeth ac arweiniad ar beth i'w wneud: