Cost of Living Support Icon

Cyllid Buddsoddiad Cyfalaf Strategol 

Roedd CBCS yn rhaglen 3 blynedd; CBCS1, CBCS2 a CBCS3 

 

CBCS1

Dyrannodd Llywodraeth Cymru £42 miliwn ar gyfer tai fforddiadwy a dyrannwyd £1.3 miliwn ohono i Fro Morgannwg ar gyfer: 

  • 14 eiddo newydd yn y Barri 
  • 4 annedd presennol yn y Barri
  • 2 annedd presennol i’w haddasu i ddarparu 8 uned llety â chymorth 

CBCS2

Dyrannodd Llywodraeth Cymru £20 miliwn ar gyfer tai fforddiadwy i’w ddefnyddio ar gyfer y themâu canlynol:

  • Eiddo rhent canolradd
  • Tir sy’n berchen i Lywodraeth Cynulliad Cymru
  • Homebuy (cynlluniau ecwiti a rennir)
  • Datgloi Safleoedd Segur

Dyrannwyd £1.1 miliwn i Fro Morgannwg ar gyfer:

  • Eiddo rhent canolradd
  • Homebuy yn ward Castleland o’r Barri 

CBCS3

Mwy o wybodaeth i ddilyn.