Pentref Clare Garden, Y Bont Faen

Perchentyaeth Tŷ Pris Isel: Cyfle gwych i brynu tŷ newydd mewn ardal braf am bris fforddiadwy

  • Ydych chi’n brynwr cyntaf, Ydych chi am fod yn berchen ar gartref?

  • Ydych chi’n methu â fforddio prisiau’r farchnad?

  • Gyda ni, gall perchtyaeth fod yn bosibl.

Clare-Gardens-Cowbridge

Mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg, mae Newydd yn falch i gynnig tai newydd yn Y Bont Faen, yn rhan o'u cynllun perchnogaeth cartrefi cost isel. 

 

Cyfle gwych i brynwyr tro cyntaf berchen ar gartref. 

 

Tai 2 ystafell wely newydd sbon, yn cael eu cynnig ar werth am y prisiau canlynol:

Pâr ar wahân/Teras Pen - £151,000 sef 70% o werth y farchnad agored o £215,714.

Mae’n hanfodol bod gennych Forgais Mewn Egwyddor yn barod a digon o arian ar gyfer y blaendal, ynghyd â chyfreithiwr yn barod i symud eich llog ymlaen, ar ôl gweld.

I gael eich ystyried ar gyfer y 5 cartref sydd wedi eu rhyddhau  llenwch ffurflen gais ail gam (isod) a’i hanfon ymlaen i housingstrategy@valeofglamorgan.gov.uk, ynghyd â dogfennau ategol erbyn 16.30 ar 18 Tachwedd 2022. (Ni fydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl hyn yn cael eu hystyried).Ni allwn asesu ceisiadau heb yr HOLL ddogfennau ategol.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch cysylltwch â ni :-

Tîm Strategaeth Tai Cyngor y Fro ar 01446 709433/796 neu e-bostiwch housingstrategy@valeofglamorgan.gov.uk

Mae meini prawf cymhwysedd a Pholisi Cysylltiadau Lleol (isod) yn berthnasol.

Cliciwch yma i ddarllen y Polisi Gosod a Gwerthu Lleol ar gyfer yr eiddo hwn.
Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am yr eiddo hwn.

  

Bydd ymgeiswyr cymwys yn:

  • Rhoddir blaenoriaeth ar gyfer cysylltiad lleol
  • Brynwyr tro cyntaf 
  • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
  • Gyda blaendal

Nodwch: Mae’r meini prawf cymhwysedd a’r polisi Gwerthu Lleol yn berthnasol.

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch anghofio, cyn ymgeisio i brynu, mae'n rhaid i chi gofrestru ar gyfer Cynllun Aspire2Own

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhewch y ffurflen gais. 

 

Cofrestrwch gydag Aspire2Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel.