Cost of Living Support Icon

Pentref Clare Garden, Y Bont Faen

Perchentyaeth Tŷ Pris Isel: Cyfle gwych i brynu tŷ newydd mewn ardal braf am bris fforddiadwy

  • Ydych chi’n brynwr cyntaf, Ydych chi am fod yn berchen ar gartref?

  • Ydych chi’n methu â fforddio prisiau’r farchnad?

  • Gyda ni, gall perchtyaeth fod yn bosibl.

Clare-Gardens-Cowbridge

Mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg, mae Newydd yn falch i gynnig tai newydd yn Y Bont Faen, yn rhan o'u cynllun perchnogaeth cartrefi cost isel. 

 

 

 

 

Bydd ymgeiswyr cymwys yn:

  • Rhoddir blaenoriaeth ar gyfer cysylltiad lleol
  • Brynwyr tro cyntaf 
  • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
  • Gyda blaendal

Nodwch: Mae’r meini prawf cymhwysedd a’r polisi Gwerthu Lleol yn berthnasol.

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch anghofio, cyn ymgeisio i brynu, mae'n rhaid i chi gofrestru ar gyfer Cynllun Aspire2Own

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhewch y ffurflen gais. 

 

Cofrestrwch gydag Aspire2Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel.