Cost of Living Support Icon

Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg 

Mae'r Arweinydd yn bennaeth gwleidyddol y Cyngor a hefyd Arweinydd y grŵp gwleidyddol y mwyafrif. 

 

Mae’r Arweinydd yn aros yn ei swydd nes bod cydbwysedd gwleidyddol y Cyngor yn newid.

 

Prif rôl yr Arweinydd yw llywio polisïau’r Grŵp Rheoli drwy’r Cyngor. 

 

Yr Arweinydd sy’n penodi’r Dirprwy Arweinydd a’r Cabinet Gweithredol yn y Cyfarfod Blynyddol. Mae’r Arweinydd, ar y cyd â’r Cabinet, yn cytuno ar Gynllun Gwaith Ymlaen Llaw’r Cyngor, sy’n datgan pryd mae penderfyniadau i gael eu gwneud gan y Cabinet.

 

Cysylltu

Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg  

Y Cynghorydd Lis Burnett

 

Darllen am yr Arweinydd 

Y Dirprwy Arweinydd

Y Cynghorydd Bronwen Brooks

 

Darllen am y Dirprwy Arweinydd