Cost of Living Support Icon
Burnett, Lis

Lis Burnett  MSc FRSA

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588974

Plaid:

Llafur a Chydweithredol

LabourCoop

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau

Arweinydd Grŵp Llafur a Chydweithredol

 

Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldeb

Cwmni Masnachu Awdurdodau Lleol - Y Cwmni Arlwyo Big Fresh

Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

Pwyllgor Trwyddedu Statudol

Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr (Cadeirydd)

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

Cyrff Allanol

Canser y Fron Nawr 

Consortiwm Awdurdodau Lleol yng Nghymru

Cydbwyllgor Corfforaethol De Ddwyrain Cymru

Cyd-Gyngor Cymru: Ochr y Cyffogwyr

Bwrdd Gweithredu WLGA

Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: Cyngor

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 7 Mai 2025)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %PresennolYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)        
Cabinet        
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus        
Trwyddedu - Statudol        
Penodiad Uwch Reoli        
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol        
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
   

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2023 - Mai 2024

Mai 2022 - Mai 2023

 

Cofrestr Buddiant 

2022-23

 

Ward: Stanwell

Cymhorthfa

Mae cynghorwyr Penarth fel arfer yn cynnal cymhorthfa wythnosol yn West House (Swyddfeydd Cyngor Tref Penarth) rhwng 10.00am a 11.00am, bob dydd Sadwrn.  Yn aml, mae'r Aelod Cynulliad lleol Vaughan Gethin, a'r AS Stephen Doughty, yn ymuno â nhw.  Yn ogystal, cynhelir cymorthfeydd a digwyddiadau yn rheolaidd yn ward Stanwell a gellir cysylltu â Lis mewn perthynas ag unrhyw fater penodol ar y rhifau cyswllt a'r cyfeiriad e-bost uchod.

Manylion bywgraffyddol

Penodwyd Lis yn Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg ym mis Mai 2022 ar ôl gwasanaethu’n flaenorol fel Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio. Yn gyn Bennaeth Entrepreneuriaeth Gymdeithasol ym Mhrifysgol De Cymru, mae Lis hefyd wedi bod yn gynghorydd i Lywodraeth Cymru a chyn Gynulliad Cymru ar Fenter Gymdeithasol a Mentrau Cydweithredol. Mae hi wedi rhedeg ei busnes ei hun yn flaenorol, wedi gweithio i gwmni rhyngwladol mawr yn y DU ac fel ymgynghorydd i NESTA. Mae hi wedi bod yn ymwneud â chyflwyno prosiectau cymorth cymunedol i gymunedol yn Uganda ac mae’n Gymrawd o’r RSA (Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau, Gweithgynhyrchu a Masnach).