Burnett, Lis

Lis Burnett  MSc FRSA

 

Cyfeiriad: 

71 Redlands Road

Penarth

CF64 2WE

 

 • 07701 372561

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Addysg ac Adfywio

  • Penodi Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr yr Awdurdol Lleol (Cadeirydd)

  • Grwp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg

  • Pwyllgor Ymchwilio (Is-Gadeirydd)

  • Pwyllgor Penodiad Uwch Reoli (Is-Gadeirydd)

  • Cyd-bwyllgor y Gwasanaeth Addysg Consortiwm Canolbarth y De 

    

Cyrff Allanol

 • Addysg Oedolion Cymru

 • Pwyllgor Rheolaeth YMCA Barri

 • Busnes Mewn Ffocws

 • Pwyllgor Ymgynghorol Bae Caerdydd

 • Pwyllgor Ymgynghorol Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd

 • Cyd-Bwyllgor Addysg y Consortiwm Canolg y De

 • Cyd-Gyngor Cymru: Ochr y Cyffogwyr (Yn Dirprwyo)

 • Bwrdd Cynnal Disgyblion a Chynhwysiant Cymdeithasol

 • Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: Cyngor

 • Bwrdd Cyfarwyddwyr CBAC

 • Gofalwyr

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %PresennolYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 2 2 100%  
Cabinet 6 6 100%  
Ymchwilio        
Penodiad Uwch Reoli        
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)   2
 Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)  3
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 2
 Craffu (Dysgu a Diwylliant) 4
 Cynllunio 3

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

Cofrestr Buddiant 

 

Newid Buddiant

 

Ward: Stanwell

Cymhorthfa

Mae cynghorwyr Penarth yn cynnal cymhorthfa wythnosol yn West House (Swyddfeydd Cyngor Tref Penarth) rhwng 10.00a.m. ac 11a.m. bob bore dydd Sadwrn. Yn aml, daw’r Aelod Cynulliad lleol, Vaughan Gething, a’r AS Stephen Doughty draw hefyd. Yn ogystal, cynhelir cymorthfeydd a digwyddiadau cyson yn ward Sant Augustine. Gellir cysylltu â Lis am unrhyw fater penodol gan ddefnyddio’r manylion cyswllt uchod.

Manylion bywgraffyddol

 

Cafodd Lis ei hethol gyntaf yn aelod o Gyngor Bro Morgannwg ym mis Mai 2004, a’i hail-ethol ym mis Mai 2012. Ar ôl etholiad 2012, penodwyd Lis yn Aelod Cabinet, ac yna’n Ddirprwy Arweinydd yn 2016.

 

Yn Bennaeth Entrenpreneuriaeth Cymdeithasol gynt ym Mhrifysgol De Cymru, mae Lis hefyd wedi bod yn ymgynghorydd i Lywodraeth Cymru a’r Senedd ar Fentrau Cymdeithasol a Chydweithfeydd.  Mae wedi rhedeg ei busnes ei hun, wedi gweithio i gwmni mawr rhyngwladol ac fel ymgynghorydd allanol i NESTA, sefydliad arloesedd.  Mae wedi bod ynghlwm wrth ddarparu syniadau arloesedd i brojectau cymorth cymuned yn Uganda ac yn 2012, cafodd ei gwahodd i fod yn Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau, i gydnabod ei chyfraniad at fentergarwch cymdeithasol yng Nghymru.