Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon
Burnett, Lis

Lis Burnett  MSc FRSA

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588974

Plaid:

Llafur a Chydweithredol

LabourCoop

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau

Arweinydd Grŵp Llafur a Chydweithredol

 

Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn

Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldeb (Hyd at 5 Medi 2022) 

Cwmni Masnachu Awdurdodau Lleol - Y Cwmni Arlwyo Big Fresh

Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

Pwyllgor Trwyddedu Statudol

Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr (Cadeirydd)

Cyrff Allanol

Canser y Fron Nawr 

Consortiwm Awdurdodau Lleol yng Nghymru

Cyd-Gyngor Cymru: Ochr y Cyffogwyr

Bwrdd Gweithredu WLGA

Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: Cyngor

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %PresennolYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 7 7 100%  
Cabinet 17 17 100%  

Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn

       
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 2 1 50% 1
Trwyddedu - Statudol        
Penodiad Uwch Reoli 6 6 100%  

Cofrestr Buddiant 

2022-23

 

Ward: Stanwell

Cymhorthfa

Mae cynghorwyr Penarth fel arfer yn cynnal cymhorthfa wythnosol yn West House (Swyddfeydd Cyngor Tref Penarth) rhwng 10.00am a 11.00am, bob dydd Sadwrn.  Yn aml, mae'r Aelod Cynulliad lleol Vaughan Gethin, a'r AS Stephen Doughty, yn ymuno â nhw.  Yn ogystal, cynhelir cymorthfeydd a digwyddiadau yn rheolaidd yn ward Stanwell a gellir cysylltu â Lis mewn perthynas ag unrhyw fater penodol ar y rhifau cyswllt a'r cyfeiriad e-bost uchod.

Manylion bywgraffyddol

Penodwyd Lis yn Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg ym mis Mai 2022 ar ôl gwasanaethu’n flaenorol fel Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio. Yn gyn Bennaeth Entrepreneuriaeth Gymdeithasol ym Mhrifysgol De Cymru, mae Lis hefyd wedi bod yn gynghorydd i Lywodraeth Cymru a chyn Gynulliad Cymru ar Fenter Gymdeithasol a Mentrau Cydweithredol. Mae hi wedi rhedeg ei busnes ei hun yn flaenorol, wedi gweithio i gwmni rhyngwladol mawr yn y DU ac fel ymgynghorydd i NESTA. Mae hi wedi bod yn ymwneud â chyflwyno prosiectau cymorth cymunedol i gymunedol yn Uganda ac mae’n Gymrawd o’r RSA (Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau, Gweithgynhyrchu a Masnach).