Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 Thomas, Rhys

R. Rhys Thomas

 

Cyfeiriad:

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588965

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

Conservatives-logo 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn

Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant (Cadeirydd)

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Cyswllt Cymunedol 2 1 50%  
Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn        
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 7 7 100%  

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Ward: Plymouth