Cost of Living Support Icon

 Thomas, Rhys

R. Rhys Thomas

 

Cyfeiriad:

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588965

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

Conservatives-logo 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn

Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant (Cadeirydd)

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 9 8 89% 1
Cyswllt Cymunedol 3 2 67% 1
Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn        
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 8 8 100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)  1
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 1

Presenodleb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2022 - Mai 2023

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Newid Buddiannau 

2023-24

 

Ward: Plymouth