Cost of Living Support Icon
Champion, Charles

Charles E.A. Champion

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU 

 

  • 07927 588946

Plaid:

Ceidwadwyr CymruConservatives-logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio

Pwyllgor Cynllunio

Pwyllgor Ymddiriedolaeth

Pwyllgor Deddf Ystâd Yr Eglwys Yng Nghymru

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 7 Mai 2025)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)         
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)        
Cynllunio        
Ymddiriedolaeth        
Deddf Ystâd Yr Eglwys Yng Nghymru        
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
   

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2023 - Mai 2024

Mai 2022 - Mai 2023

 

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Ward: y Bont Faen