Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon
Champion, Charles

Charles E.A. Champion

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU 

 

  • 07927 588946

Plaid:

Ceidwadwyr CymruConservatives-logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio

Pwyllgor Cynllunio

Pwyllgor Ymddiriedolaeth

Pwyllgor Deddf Ystâd Yr Eglwys Yng Nghymru

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  5 5 100%  
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 5 5 100%  
Cynllunio 7 7 100%  
Ymddiriedolaeth        
Deddf Ystâd Yr Eglwys Yng Nghymru 2 2 100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)   1

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Ward: y Bont Faen