Drake, Pamela

Pamela Drake BA Hons

 

Cyfeiriad: 

2 Parc Clwyd

Springfields

Y Barri

CF63 1DS

 

 • 07720 063536

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

   • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol (Is-Gadeirydd)
   • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi
   • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio
   • Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio
   • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd
   • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus (Is-Gadeirydd)
   • Pwyllgor Trwyddedu Statudol (Is-Gadeirydd)
   • Pwyllgor Cynllunio
   • Is-bwyllgor Cynllunio (Hawliau Tramwy Cyhoeddus)
   • Pwyllgor Ymddiriedolaeth (Cadeirydd)
   • Pwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (Yn Dirprwyo) 
   • Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru

Cyrff Allanol

 • Awdurdid Tan ac Achub De Cymru

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 mai 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 2 2 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 3 3 100%  
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 1 1 100%  
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 3 3 100%  
Llywodraethu ac Archwilio 2 2 100%  
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 2 2 100%  
Trwyddedu Statudol 1 1 100%  
Cynllunio 4 4 100%  
Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir (Yn Dirprwyo) 1 0 0%  
Ymddiriedolaeth        
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 1 1 100%  

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol 

 

Cofrestr Buddiant

Adroddiadau Blynyddol

Newid Buddiant

Ward: Castleland

Amserau cymorthfeydd

 

Cynhelir pob cymhorthfa ar drydydd dydd Sadwrn y mis yn yr ystafell gymunedol fach yn Llyfrgell y Barri, Sgwâr y Brenin, y Barri, rhwng 10:00am ac 11:00am. Nid oes angen apwyntiad.

 

Cynhelir cymhorthfa stryd unwaith y mis yn ogystal. Gweler y wasg leol am fanylion pellach.