Drake, Pamela

Pamela Drake BA Hons

 

Cyfeiriad: 

2 Parc Clwyd

Springfields

Y Barri

CF63 1DS

 

 • 07720 063536

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

   • Pwyllgor Archwilio
   • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol (Is-Gadeirydd)
   • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi
   • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio
   • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd
   • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus
   • Pwyllgor Trwyddedu Statudol
   • Pwyllgor Cynllunio
   • Is-bwyllgor Cynllunio (Hawliau Tramwy Cyhoeddus)
   • Pwyllgor Ymddiriedolaeth (Cadeirydd)
   • Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru

Cyrff Allanol

 • Awdurdid Tan ac Achub De Cymru

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Archwilio 3 3 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 7 7 100%  
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 3 3 100%  
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 8 8 100%  
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 4 4 100%   
Trwyddedu Statudol 1 1 100%  
Cynllunio 8 8 100%  
Ymddiriedolaeth        
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 2 2 100%  

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

Cofrestr Diddordebau

Adroddiadau Blynyddol

Ward: Castleland

Amserau cymorthfeydd

 

Cynhelir pob cymhorthfa ar drydydd dydd Sadwrn y mis yn yr ystafell gymunedol fach yn Llyfrgell y Barri, Sgwâr y Brenin, y Barri, rhwng 10:00am ac 11:00am. Nid oes angen apwyntiad.

 

Cynhelir cymhorthfa stryd unwaith y mis yn ogystal. Gweler y wasg leol am fanylion pellach.