Drake, Pam

Pamela Drake BA Hons

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588978

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Pwyllgor Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi (Cadeirydd)

Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd

Pwyllgor Cynllunio

Is-Bwyllgor Cynllunio (Hawliau Tramwy Cyhoeddus)

Pwyllgor Trwyddedu DiogelwchCyhoeddus (Cadeirydd)

Pwyllgor Trwyddedu Statudol (Cadeirydd)

Cyfarfod Blynyddol Cydbwyllgor Y Gwasanaethau Rheoliadol A Rennir  

Pwyllgor Deddf Ystâd Yr Eglwys Yng Nghymru (Is-gadeirydd)

Cyrff Allanol

Awdurdod Tan ac Achub De Cymru

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 2 2 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 2 2 100%  
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 1 1 100%  
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 2 2 100%  
Llywodraethu ac Archwilio 2 1 50% 1
Cynllunio 2 2 100%  
Hawliau Tramwy Cyhoeddus        
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 1 1 100%  
Trwyddedu - Statudol        
Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir 1 1 100%  
Deddf Ystâd Yr Eglwys Yng Nghymru 1 1 100%  

Cofrestr Buddiant

2022-23 

 

Ward: Castleland

Amserau cymorthfeydd

 

Cynhelir pob cymhorthfa ar drydydd dydd Sadwrn y mis yn yr ystafell gymunedol fach yn Llyfrgell y Barri, Sgwâr y Brenin, y Barri, rhwng 10:00am ac 11:00am. Nid oes angen apwyntiad.

 

Cynhelir cymhorthfa stryd unwaith y mis yn ogystal. Gweler y wasg leol am fanylion pellach.