Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 11 11 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 13 13 100%  
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 8 8 100%  
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 12 12 100%  
Llywodraethu ac Archwilio 9 8 89% 1
Cynllunio 10 10 100%  
Hawliau Tramwy Cyhoeddus 1 1 100%  
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 7 7 100%  
Trwyddedu - Statudol        
Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir 5 5 100%  
Penodiad Uwch Reoli 4 4 100%  
Deddf Ystâd Yr Eglwys Yng Nghymru 4 3 75% 1