Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %PresennolYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 11 11 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 13 12 92% 1
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus

7

7 100%  
Trwyddedu - Statudol        
Safonau 6 6 100%  

Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau

1

1 100%  

 

  

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol
Cabinet  4
Cyswllt Cymunedol 1
Gwasanaethau Democrataidd 2
Llywodraethu ac Archwilio 4
Cynllunio 5
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 9
Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 5
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 6
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 5
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 1