Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  11 11 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 10 10 100%  
Craffu (Dysgu a Diwylliant)  11 11 100%  
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 7 7 100%  
Trwyddedu - Statudol        

 

 

Not a Member of the Committee but Present at Meeting
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet 1
Cyswllt Cymunedol 1
Gwasanaethau Democrataidd 1
Llywodraethu ac Archwilio 2
Cynllunio  8
Hawliau Tramwy Cyhoeddus 1
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 6
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 4
Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 6
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 1