Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)  

 

Attendance at Meetings

Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)

11

11 100%  

Llywodraethu ac Archwilio

9

9 100%

 

Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)

11

9 82%

2

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

11 10 91%

1

Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus

7

7 100%

 

Trwyddedu - Statudol

 

 

 

 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

4

4 100%

 

  

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Gwasanaethau Democrataidd  1