Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 11 11 100%  
Cyswllt Cymunedol 4 4 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%  
Cynllunio 10 10 100%  

 

 

Appointed to Committee
Penodwyd i'r Canlynol YN YSTOD Blwyddyn y Cyngor Nifer y Cyfarfodydd a Gynhaliwyd Ers y Penodiad Presennol % Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb

Cabinet

(o 03 Hydref 2023)

 16  15  94% 1

 

 

Replaced on Committee
Disodlwyd ar y Canlynol YN YSTOD Blwyddyn y Cyngor Nifer y Cyfarfodydd a Gynhelir Tra'n Aelod Presennol  % PresennolYmddiheuriad am absenoldeb 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

(tan 03 Hydref 2023)

 4  4  100%  

Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel)

(tan 06 Hydref 2023)

 

4 3 75% 1

 

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel)   6