Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 11 11 100%  
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 8 5 63%
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 11 10 91%
Safonau 6 6 100%  
Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau 1 1 100%  
Deddf Ystâd Yr Eglwys Yng Nghymru 4 3 75%  1

 

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cynllunio  1
Hawliau Tramwy Cyhoeddus 1
Llywodraethu ac Archwilio 1