Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfor Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol% PresenoldebYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 11 9 82% 2
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 10 10 100%  

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet 1
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaerthol) 1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 2
Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant)  3
Cynllunio 2