Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol 11 11 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 13 12 92% 1
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%  
Llywodraethu ac Archwilio 9 9 100%  

 

  

Appointed during the year
Penodwyd i'r canlynol YN YSTOD Blwyddyn y Cyngor Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd ers y Penodwyd Presennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)

(o 03 Hydref 2023) 

 8  8  100%  

 

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cynllunio  2
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1