Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 11 11 100%  
Apeliadau        
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 12 12 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 10 10 100%  

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

4 4 100%