Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol 11 11 100%  
Cabinet 24 24 100%  
Cyswllt Cymunedol 4 4 100%  
Cynllunio 10 10 100%  
Ymddiriedolaeth        
Deddf Ystâd Yr Eglwys Yng Nghymru 4 4 100%  

 

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Llywodraethu ac Archwilio 1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 5
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel)  5
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2