Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfor Blynddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 11 11 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 13 11 85% 2
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%   
Cynllunio 10 10 100%  
Penodiad Uwch Reoli 4 4 100%  

 

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet  18
Cyswllt Cymunedol 3
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 5
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 3
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 3
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 6
Llywodraethu ac Archwilio 1
Safonau 2