Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 11 11 100%  
Cabinet 24 24 100%  
Cynllunio 10 10 100%  
Hawliau Tramwy Cyhoeddus 1 1 100%  

 

 

Appointed to Committee
Penodwyd i'r Canlynol YN YSTOD Blwyddyn y Cyngor Nifer y Cyfarfodydd a Gynhaliwyd Ers y Penodiad Presennol % Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb

Penodi Uwch Reolwyr (o 23 Ebrill 2024)

1 1 100%  

 

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cyswllt Cymunedol 4
Gwasanaethau Democrataidd 2
Llywodraethu ac Archwilio 5
 Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 11
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 7
Craffu (Byw Yn Iach A Gofal Cymdeithasol) 10
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 8
Craffu (Dysgu a Dwilliant) 7
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 3