Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 202Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 11 11 100%  
Cynllunio 10 10 100%  
Hawliau Tramwy Cyhoeddus 1 1 100%  
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 7 7 100%  
Trwyddedu - Statudol        
Ymddiriedolaeth        
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 4 2 50% 2

 

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cyswllt Cymunedol 1
Gwasanaethau Democrataidd 1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)  3