Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol % PresennolYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 11 11 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%  
Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi 8 8 100%  
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 11 11 100%  
Cynllunio 10 10 100%  
Hawliau Tramwy Cyhoeddus 1 1 100%  

  

Not a Member but Present at Meeting
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet  8
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 3
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 2
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 3
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 3
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 1