Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 11 10 91% 1
Cyswllt Cymunedol 4 2 50% 2
Ymchwilio        
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 11 9 82% 2
Cynllunio 10 7 70% 3

 

 

Appointed to Committee
Penodwyd i'r Canlynol YN YSTOD Blwyddyn y Cyngor Nifer y Cyfarfodydd a Gynhaliwyd Ers y Penodiad Presennol % Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb

Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel)

(o 06 Hydref 2023)

 6  6  100%  

 

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)  1
Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1