Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)  


Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 11 10 91% 1
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 13 12 92% 1
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 10 9 90% 1
Ymchwilio        

 

 

Not a Member but Present
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol 
Cabinet  1
Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1