Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings

Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)

11

10 91% 1

Apeliadau

       
Craffu Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol 11 6 55% 5
Cynllunio 10 9 90% 1
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 4 2 50% 2

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet 5
Llywodraethu ac Archwilio 1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)  3
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 2