Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 11 11 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%  
Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn        
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 13 13 100%  
Penodiad Uwch Reoli 4 4 100%  

 

 

Replaced during the Municipal Year
Disodlwyd ar y Canlynol YN YSTOD Blwyddyn y Cyngor Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol%Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 

[Tan 11 Medi]

 3  3  100%  

 

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cynllunio 2
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1
Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel)  1
Craffu (Dysgu a Diwylliant)  2
Safonau 1