Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 11 10 91% 1
Cabinet 24 23 96% 1
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 7 6 86% 1
Trwyddedu - Statudol        
Cyfarfod Blynyddol Cydbwyllgor Y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir   5 5 100%  

 

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cynllunio  7
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1