Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldebY Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 11 8  73% 3
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)  13 13 100%  
Llywodraethu ac Archwilio  9  6 67%  2
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol  4 2 50%

 

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Gwasanaethau Democrataidd  1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1