Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 11 11 100%  
Cabinet 24 24 100%  
Cyswllt Cymunedol 4 3 75% 1
Safonau 6 6 100%  
Pwyllgor Penodiadau Pwyllgor Safonau 1 1 100%  
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 4 2 50% 2

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Llywodraethu ac Archwilio 2
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 2
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 3
Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)  1
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 10
Cynllunio 2