Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfor Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol% PresenoldebYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 11 10 91% 1
Apeliadau         
Cyswllt Cymunedol 4 4 100%  
Craffu (Dysgu a Diwylliant)  11  10 91%  1

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet 2
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 5
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 5
Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 2
Cynllunio  3
Gwasanaethau Democrataidd 1
Llywodraethu ac Archwilio 1