Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024) 

 

Not a Member of the Committee

Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023
Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma
Presennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb  

Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)

11

11 100%  

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

13 13 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%  
Llywodraethu ac Archwilio 9 9 100%  
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 7 7 100%  
Trwyddedu - Statudol        

 

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet  6
Cynllunio 2
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 2
Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 2
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 4
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 5