Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 11 10 91% 1
Cyswllt Cymunedol 4 3 75% 1
Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn        
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 11 11 100%  

 

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cynllunio 1
Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)  1
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 1