Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 11 11 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 13 10 77% 3
Gwasanaethau Democrataidd 2 1 50%   
Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn        
Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi 8 5 63% 3
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 7 4 57% 1
Trwyddedu - Statudol        
Ymddiriedolaeth        
Deddf Ystâd Yr Eglwys Yng Nghymru 4 4 100%  

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet  2
Cyswllt Cymunedol 1
Llywodraethu ac Archwilio 2
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 2
Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 1