Cost of Living Support Icon

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 11 10 91% 1
Apeliadau        
Cyswllt Cymunedol 4  3 75% 1
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 13 11 85% 2
Gwasanaethau Democrataidd 2 1 50%
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 10 9 90% 1

 

 

Replaced on Committee
Disodlwyd ar y Canlynol YN YSTOD Blwyddyn y Cyngor Nifer y Cyfarfodydd a Gynhelir Tra'n Aelod Presennol  % PresennolYmddiheuriad am absenoldeb 

Penodiad Uwch Reoli (tan 23 Ebrill 2024)

3 2 67% 1

 

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant)  2
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 1