Cost of Living Support Icon
Wilson, Mark

Mark R. Wilson

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588926

Plaid:

Llafur Cymru

 

Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

Aelod Cabinet dros Gwasanaethau Cymdogaeth ac Adeiladu

 

Pwyllgor Cyswllt Cymunedol (Is-gadeirydd)

Pwyllgor Cynllunio (Is-gadeirydd)

Cyfarfod Blynyddol Cydbwyllgor Y Gwasanaethau Rheoliadol A Rennir (Eilydd)

Pwyllgor Ymddiriedolaeth (Is-gadeirydd)

Pwyllgor Deddf Ystâd Yr Eglwys Yng Nghymru (Cadeirydd)

Cyrff Allanol

Rhagoriaeth y Gymdeithas ar Gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus

Pwyllgor Ymgynghorol Bae Caerdydd

Consortiwm Awdurdodau Lleol yng Nghymru

Diogelu'r Amgylchedd y DU

PATROL (Rheoliadau Parcio a Thraffig y Tu Allan i Lundain) Cydbwyllgor Dyfarnu)

Cyd Bwyllgor Prosiect Gwyrdd

Gwrp Gwastraff Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 7 Mai 2025)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol        
Cabinet        
Cyswllt Cymunedol        
Cynllunio        
Ymddiriedolaeth        
Deddf Ystâd Yr Eglwys Yng Nghymru        
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
   

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2023 - Mai 2024

Mai 2022 - Mai 2023

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Ward: Stanwell

Manylion bywgraffyddol

Mae Mark yn Gynghorydd Tref ym Mhenarth dros Stanwell. Mae’n llywodraethwr ysgol ac mae’n darlithio mewn Astudiaethau Busnes yng Ngholeg Glan Hafren.