Cost of Living Support Icon

 Payne,

Helen M. Payne

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU


  • 07927 588933

Plaid:

Llafur Cymru Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

Pwyllgor Ymchwilio (Cadeirydd)

Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau Diogel (o 06 Hydref 2023)

Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant (Is-gadeirydd)

Pwyllgor Cynllunio

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 9 8 89% 1
Cyswllt Cymunedol 3 2 67% 1
Ymchwilio        
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 8 7 88% 1
Cynllunio 7 5 71% 2
Appointed to Committee
Penodwyd i'r Canlynol YN YSTOD Blwyddyn y Cyngor Nifer y Cyfarfodydd a Gynhaliwyd Ers y Penodiad Presennol % Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb

Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel)

(o 06 Hydref 2023)

 3  3  100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)  1

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2022 - Mai 2023

 

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Ward: Cadog