Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 Payne,

Helen M. Payne

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU


  • 07927 588933

Plaid:

Llafur Cymru Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

Pwyllgor Ymchwilio (Cadeirydd)

Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant (Is-gadeirydd)

Pwyllgor Cynllunio

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 1 1 100%  
Cyswllt Cymunedol        
Ymchwilio        
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1 1 100%  
Cynllunio 2 2 100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
   

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Ward: Cadog