Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 Payne,

Helen M. Payne

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU


  • 07927 588933

Plaid:

Llafur Cymru Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal  Cymdeithasol

Pwyllgor Ymchwilio (Cadeirydd)

Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

Pwyllgor Cynllunio

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Cyswllt Cymunedol 2 0 0% 2
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 6 5 83% 1
Ymchwilio        
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 7 6 86% 1
Cynllunio 7 7 100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)  1

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Ward: Cadog