Cost of Living Support Icon

 Payne,

Helen M. Payne

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU


  • 07927 588933

Plaid:

Llafur Cymru Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

Pwyllgor Ymchwilio (Cadeirydd)

Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau Diogel 

Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant 

Pwyllgor Cynllunio

Hyrwyddwr

Lles Meddyliol

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 7 Mai 2025)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 1 1 100%  
Cyswllt Cymunedol 1 0 0% 1
Ymchwilio        
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 1 1 100%  
Craffu (Dysgu a Diwylliant)        
Cynllunio 1 1 100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
   

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2023 - Mai 2024

Mai 2022 - Mai 2023

 

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Ward: Cadog