Cave, Christine

Christine A. Cave

 

Cyfeiriad: 

18 East View

Llandow Village

CF71 7NZ


  • 07701 372645

Plaid: 

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Apeliadau 
  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol
  • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel
  • Pwyllgor Cynllunio
  • Is-bwyllgor Cynllunio (Hawliau Tramwy Cyhoeddus)
  • Pwyllgor Cydbwylltor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

Cyrff Allanol

  • Cyngor Iechyd Cymuned Caerdydd a Bro Morgannwg

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 2

2

100%  
Apeliadau        
Cyswllt Cymunedol 1 1 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 3 3 100%  
Cynllunio 4 3 75% 1
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 1 1 100%  

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

Cofrestr Buddiant

 

Newid Buddiant 

 

Ward: Llandŵ ac Ewenni