Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon
Cave, Christine

Christine A. Cave

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU


  • 07927 588928

Plaid: 

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol

Pwyllgor Cynllunio

Panel Penodi Pwyllgor Safonau

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2022) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Cyswllt Cymunedol 2 2 100%  
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 6 5 83% 1
Cynllunio 7 7 100%  

Cofrestr Buddiant

 2022-23

 

 

Ward: Llandw