Cave, Christine

Christine A. Cave

 

Cyfeiriad: 

18 East View

Llandow Village

CF71 7NZ


  • 07701 372645

Plaid: 

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Faer ar Gyfer Cyngor Bro Morgannwg 
  • Pwyllgor Apeliadau (o 6 Mehefin)
  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol
  • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel
  • Pwyllgor Cynllunio
  • Pwyllgor Cydbwylltor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

Cyrff Allanol

  • Cyngor Iechyd Cymuned Caerdydd a Bro Morgannwg

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 6 Mai 2020) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 6 6 100%  
Cyswllt Cymunedol 3 3 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 8 7 88% 1
Cynllunio 9 8 89% 1
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2 2 100%  
Appointed
Penodwyd i'r canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd ers eu penodi  Presennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb

Apeliadau 

(o 6 Mehefin)

0      
Not a Member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
Cabinet  3

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Newid Buddiannau

 

 

Ward: Llandŵ ac Ewenni