Cave, Christine

Christine A. Cave

 

Cyfeiriad: 

18 East View

Llandow Village

CF71 7NZ


 • 07701 372645

Plaid: 

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

 • Dirprwy Faer ar Gyfer Cyngor Bro Morgannwg
 • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol (Is-gadeirydd)
 • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi
 • Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol (Cadeirydd)
 • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel
 • Pwyllgor Ymchwilio
 • Pwyllgor Cynllunio
 • Pwyllgor Cydbwylltor Cyswllt y Sector Gwirfoddol (Cadeirydd)

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

 • Cyngor Iechyd Cymuned Caerdydd a Bro Morgannwg
 • Awdurdod Iechyd Porthladd Bae Abertawe

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Cyswllt Cymunedol 3 2 67% 1
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 6 4 67% 1
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 9 7 78% 2
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 8 8 100%  
Ymchwilio 0      
Cynllunio 10 8 80% 2
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2 2 100%  

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Llandŵ ac Ewenni