Cave, Christine

Christine A. Cave

 

Cyfeiriad: 

18 East View

Llandow Village

CF71 7NZ


  • 07701 372645

Plaid: 

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor


  • Pwyllgor Apeliadau 
  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol
  • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel
  • Pwyllgor Cynllunio
  • Is-bwyllgor Cynllunio (Hawliau Tramwy Cyhoeddus)
  • Pwyllgor Cydbwylltor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

Cyrff Allanol

  • Cyngor Iechyd Cymuned Caerdydd a Bro Morgannwg

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Apeliadau        
Cyswllt Cymunedol 3 3 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 8 7 88% 1
Cynllunio 8 8 100%  
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2 0 0% 2
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennnol 
Cabinet  1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Newid Buddiannau

 

 

Ward: Llandŵ ac Ewenni