Cost of Living Support Icon
Cave, Christine

Christine A. Cave

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU


  • 07927 588928

Plaid: 

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol

Pwyllgor Cynllunio

Panel Penodi Pwyllgor Safonau

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 7 Mai 2025) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)        
Cyswllt Cymunedol        
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)        
Cynllunio        

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2023 - Mai 2024

Mai 2022 - Mai 2023

 

Cofrestr Buddiant

 2022-23

 

Newid Buddiannau

2022-23

 

Ward: Llandw