Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon
Marshallsea, Naomi

Naomi B. Marshallsea

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588935

Plaid:

Llafur CymruLabour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr Awdurdodau Lleol

Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldeb (O 5 Medi 2022)

Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

Pwyllgor Trwyddedu Statudol

Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr (Hyd at 11 Hydref 2022)

Cyrff Allanol

Pwyllgor Rheolaeth YMCA Barri

Hyrwyddwr

Bioamrywiaeth

Amrywiaeth

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 4 80% 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 7 5 71%  2
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 1 1 100%  
Trwyddedu - Statudol        
Replaced on Committee during the Municipal Year
Disodlwyd ar y Canlynol YN YSTOD Blwyddyn y Cyngor Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma Presennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb 

 Penodiad Uwch Reoli

(Hyd at 11 Hydref 2022)

1 1 100%  

Cofrestr Buddiant

2022-23 

 

Ward: Illtyd