Cost of Living Support Icon
Marshallsea, Naomi

Naomi B. Marshallsea

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588935

Plaid:

Llafur CymruLabour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr Awdurdodau Lleol

Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldeb 

Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

Pwyllgor Trwyddedu Statudol

Cyrff Allanol

Pwyllgor Rheolaeth YMCA Barri

Hyrwyddwr

Bioamrywiaeth

Amrywiaeth

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 9 6 67%
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 8 7 88% 1
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 5 5 100%  
Trwyddedu - Statudol        

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2022 - Mai 2023

Cofrestr Buddiant

2022-23 

 

Newid Buddiannau

2022-23

Ward: Illtyd