Cost of Living Support Icon
Marshallsea, Naomi

Naomi B. Marshallsea

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588935

Plaid:

Llafur CymruLabour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

Dirprwy Faer Bro Morgannwg

 

Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr Awdurdodau Lleol

Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

Pwyllgor Trwyddedu Statudol

 

Hyrwyddwr

Bioamrywiaeth

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

O'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 7 Mai 2025  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 1 1 100%  
Craffu (Dysgu a Diwylliant)        
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 1 1 100%  
Trwyddedu - Statudol        

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2023 - Mai 2024

Mai 2022 - Mai 2023

Cofrestr Buddiant

2022-23 

 

Newid Buddiannau

2023-24

2022-23

Ward: Illtyd