Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 Morgan, Michael

Michael J.G. Morgan

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588964

Plaid:

 Annibynwyr 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi

Pwyllgor Craffu Tai A Chymunedau Diogel

Pwyllgor Trwyddedu DiogelwchCyhoeddus

Pwyllgor Trwyddedu Statudol

Pwyllgor Deddf Ystâd Yr Eglwys Yng Nghymru

Cyrff Allanol

Sefydliad Addysgol Cambrian ar Gyfer Plant Byddar 

Cyngor Cymru ar Gyfer Pobl Fyddar

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi 3 2 67% 1
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 6 5 83% 1
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 1 1 100%  
Trwyddedu - Statudol        
Deddf Ystâd Yr Eglwys Yng Nghymru 2 2 100%  
Not a Member of Committee but Present at meeting
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cynllunio  1

Ward: Llanbedr-y-fro