Morgan, Michael

Michael J.G. Morgan

Cyfeiriad: 

Lanlay

Llanbedr-y-fro

CF5 6LH


  • 07701 372543

Plaid:

 Grŵp Annibynwyr y Fro

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

  • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio

  • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd

  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol

Cyrff Allanol

  • Sefydliad Addysgol Cambrian ar Gyfer Plant Byddar

  • Cyngor Cymru ar Gyfer Pobl Fyddar

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 2 2 100%  
Cyswllt Cymunedol 1 1 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 1 1 100%  
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 3 3 100%  
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 2 1 50%  
Trwyddedu Statudol 1 1 100%  

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Buddiant

 

Newid Buddiant

Ward: Llanbedr-y-fro