Morgan, Michael

Michael J.G. Morgan

Cyfeiriad: 

Lanlay

Llanbedr-y-fro

CF5 6LH


  • 07701 372543

Plaid:

 Grŵp Annibynwyr y Fro

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

  • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio

  • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd

  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol

Cyrff Allanol

  • Sefydliad Addysgol Cambrian ar Gyfer Plant Byddar

  • Cyngor Cymru ar Gyfer Pobl Fyddar

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 6 Mai 2020)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3 100%  
Cyswllt Cymunedol 1 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%  
Craffu yr Amgylchedd ac Adfywio 3 2 67% 1
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 3 3 100%  
Trwyddedu Statudol        
Not a Member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
Cynllunio 3

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Llanbedr-y-fro