Morgan, Michael

Michael J.G. Morgan

Cyfeiriad: 

Lanlay

Llanbedr-y-fro

CF5 6LH


  • 07701 372543

Plaid:

 Grŵp Annibynwyr y Fro

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

  • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio

  • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd

  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol

  • Pwyllgor Cynllunio (Rhwng 12 Ionawr 2021 a 6 Ebrill 2021)

Cyrff Allanol

  • Sefydliad Addysgol Cambrian ar Gyfer Plant Byddar

  • Cyngor Cymru ar Gyfer Pobl Fyddar

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 4 4 100%  
Cyswllt Cymunedol 2 1 50%  
Gwasanaethau Democrataidd 1 1 100%  
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 7 7 100%  
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 3 2 67%  
Trwyddedu Statudol 1 1 100%  
meetimg attendances
Penodwyd i'r canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd ers eu penodi Presennol% Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb
Cynllunio (o 12 Ionawr 2021) 3 3 100%  
meeting attendance
Wedi'i ddisodil ar y canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig  Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd tra bod Aelod Presennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb

Cynllunio 

(tan 6 Ebrill 2021)

3 3  100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet 1
Cynllunio  1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Llanbedr-y-fro