Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon
Ernest, Anthony

Anthony M. Ernest F.T.S. M.R.S.G.B.

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588920

Plaid:

Ceidwadwyr CymruConservatives-logo

 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi

Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio

Grŵp Cynghori Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Pwyllgor Ymchwilio

Pwyllgor Cynllunio

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 4 80% 1
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 3 3 100%  
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 5 5 100%  
Ymchwilio        
Cynllunio 7 7 100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cyswllt Cymunedol  1

Cofrestr Buddiant

 2022-23

 

Newid Buddiannau

Ward: Plymouth