Cost of Living Support Icon
Brooks, Bronwen

Bronwen E. Brooks

 

Cyfeiriad:   

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588970

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Lefydd Cynaliadwy

 

Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr (Is-gadeirydd)

 

Cyrff Allanol 

Cyd-Gyngor Cymru: Ochr y Cyffogwyr (Eilydd)

Cydbwyllgor Corfforaethol De Ddwyrain Cymru (Eilydd)

Cynhadledd Sefydlog Awdurdodau Lleol Hafren

Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: Cyngor

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 7 Mai 2025)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 1 1 100%  
Cabinet 3 3 100%  
Penodiad Uwch Reoli 1 1 100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
 Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2023 - Mai 2024

Mai 2022 - Mai 2023

 

Cofrestr Buddiant

 2022-23

 

Ward: y Llys