Cost of Living Support Icon

 Thomas, Nel

Neil C. Thomas

 

Cyfeiriad:

1 Milton Road

Penarth

CF64 2SW

 

  • 07927 588925

Plaid:

Llafur CymruLabour-rose logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor 

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd (Is-gadeirydd)

Pwyllgor Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi

Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol (Is-gadeirydd)

Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd

Pwyllgor Cynllunio (Cadeirydd)

Is-Bwyllgor Cynllunio (Hawliau Tramwy Cyhoeddus)

Cyrff Allanol

CSC Foundry Ltd. Board

Cynhadledd Sefydlog Awdurdodau Lleol Hafren

 

Hyrwyddwr

Craffu

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 7 Mai 2025)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol % PresennolYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)        
Gwasanaethau Democrataidd        
Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi        
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)        
Cynllunio        
Hawliau Tramwy Cyhoeddus        
Not a Member but Present at Meeting
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
   

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2023 - Mai 2024

Mai 2022 - Mai 2023

Cofrestr Diddordebau  

2022-23 

 

Newid Buddiannau 

2022-23

Ward: Sant Awstin