Thomas, Neil

Neil C. Thomas

 

Cyfeiriad:

1 Milton Road

Penarth

CF64 2SW

 

  • 07701 372554

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

Conservatives-logo 

Swyddogaethau yn y Cyngor 

  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

  • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi (Cadeirydd)

  • Grwp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg

  • Pwyllgor Craffu Byw yn Iach a Gofal Cymdeithasol (Is-Gadeirydd)

  • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

  • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd

  • Pwyllgor Cynllunio

  • Is-bwyllgor Cynllunio (Hawliau Tramwy Cyhoeddus)

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2010 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol % PresennolYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 1 1 100%  
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 3 3 100%  
Craffu (Byw yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 7 7 100%  
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 8 8 100%  
Cynllunio 8 8 100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Cartrefi a Chymunedau)  1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Diddordebau  

 

Newid Buddiannau 

 

 

Ward: Sant Augustine