John, Gwyn

Gwyn John BEM

 

Cyfeiriad: 

Ashgrove House

High Street

Llanilltud Fawr

CF61 1SS

 

 • 01446 793669

Plaid:

First Independents Llanilltud

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

 • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

 • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi (Is-Gageirydd)

 • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio

 • Pwyllgor Ymchwilio

 • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd

Cyrff Allanol

 • Cyd Bwyllgor Amlosgfa Llangrallo

 • Cyd-Bwyllgor Archifau Morgannwg

 • Cyd-Gyngor Cymru: Ochr y Cyffogwyr

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022)  

 

 
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 2 2 100%  
Craffu (Permfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 3 3 100%  
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 1 1 100%  
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 3 3 100%  
Ymchwilio        
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cyswllt Cymunedol   1
Cynllunio   1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol 

 

Cofrestr Buddiant

Adroddiadau Blynyddol

Newid Buddiant

 

Ward: Llanilltud Fawr

Amserau cymorthfeydd

Dydd Sadwrn cyntaf a thrydydd dydd Sadwrn bob mis rhwng 9.30am a 11.30am. Nid oes angen apwyntiad.

 • Mis Ebrill tan fis Medi: Yr Hen Ysgol, Wine Street, Llanilltud Fawr
 • Mis Hydref tan fis Mawrth: Y Ganolfan Treftadaeth, Neuadd y Dref, Llanilltud Fawr

Manylion bywgraffyddol

 

Etholwyd y Cynghorydd Gwyn John i gynrychioli ward Llanilltud Fawr, sy’n cynnwys Llanfaes, Llanddunwyd, Marcroes, yr A Fawr, Gwersyll Gorllewin Sain Tathan a Picketston.

 

Cafodd y Cynghorydd Gwyn John ei addysg yn ysgol ramadeg y Bont-faen (1956-63). Gweithiodd i’r Weinyddiaeth Amddiffyn am 25 mlynedd cyn symud i ddiwydiannau peirianneg a chyflenwi. Treuliodd y rhan fwyaf o’i amser rhydd yn gweithio yn y diwydiant hamdden. Roedd y Cynghorydd John yn aelod o Gyngor Tref Llanilltud Fawr o 1974-79 cyn dychwelyd i faes gwleidyddiaeth yn 1999.

 

Etholwyd ef i Gyngor Bro Morgannwg yn 1999 fel ymgeisydd i’r Ceidwadwyr yn ward Llanilltud Fawr. Ymddiswyddodd o’r Blaid Geidwadol ar 1 Mai 2004 a mynd yn gynghorydd Annibynnol.

 

Safodd Gwyn fel ymgeisydd Annibynnol yn etholiad 2004 a dod ar ben y cyfrif am yr eildro yn ei dref enedigol, Llanilltud Fawr.

 

Ganed Gwyn yn 1945. Mae wedi byw yn Llanilltud Fawr gydol ei oes, y seithfed genhedlaeth o’i deulu yn y drefn. Roedd ei hen dad-cu yn gynghorydd, ac mae ‘Llanilltud Fawr yn ei waed’, meddai. Mae wedi bod yn un o hoelion wyth y gymuned erioed.

 

Etholwyd Gwyn i Gyngor Tref Llanilltud Fawr gyntaf yn 1974, ond ymhen pum mlynedd, ni safodd fel ymgeisydd eto oherwydd bod angen i’w waith gael blaenoriaeth.

 

Gweithiodd i’r Awyrlu yn Sain Tathan am chwarter canrif, ac yn 1989, rhoddwyd Medal Frenhinol Gwasanaeth iddo am ei waith. Bellach, mae’n gweithio yn niwydiant cyflenwadau peirianneg, ac mae’n cyfuno hwn â’i waith dros y Cyngor.