Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 Hennessy, William

William A. Hennessy

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588938

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru Conservatives-logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

 Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr Awdurdodau Lleol

Pwyllgor Craffu Tai A Chymunedau Diogel

Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd

Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

Pwyllgor Trwyddedu Statudol

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  5 5 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 6 6 100%  
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 7 6 86% 1
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 1 1 100%  
Trwyddedu - Statudol        

 

Not a Member of the Committee but Present at Meeting
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1
Cynllunio  3

 

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Newid Buddiannau

2022-23 (Tachwedd 2022)

2022-23 (30 Awst 2022)

2022-23 (15 Awst 2022)

Ward: y Rhws