Cost of Living Support Icon

 Hennessy, William

William A. Hennessy

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588938

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru Conservatives-logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr Awdurdodau Lleol

Pwyllgor Craffu Tai A Chymunedau Diogel

Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd

Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

Pwyllgor Trwyddedu Statudol

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 7 Mai 2025)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  1 1 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 2 2 100%  
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1 1 100%  
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 2 2 100%  
Trwyddedu - Statudol        

  

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o'r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cynllunio 1
Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)  1

 

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2023 - Mai 2024

Mai 2022 - Mai 2023

Adroddiadau Blynyddol

2022-2023

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Newid Buddiannau

2024-25 (Gorffennaf 2024)

2024-25 (Mehefin 2024)

2023-24 (Ionawr 2024)

2023-24 (Hydref 2023)

2022-23 (Mawrth 2023)

2022-23 (Tachwedd 2022)

2022-23 (30 Awst 2022)

2022-23 (15 Awst 2022)

Ward: y Rhws