Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 Loveluck-Edwards, Belinda

Belinda Loveluck-Edwards    

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588934

Party details:

Llafur CymruLabour-rose logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel

Pwyllgor Ymchwilio

Hyrwyddwr

Gofalwyr

Pobl Hyn

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023)  


Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 4 80% 1
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 5 5 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 6 5 83% 1
Ymchwilio        

Cofrestr Buddiant

2022-23 

 

Ward: Dyfan