Cost of Living Support Icon

 Loveluck-Edwards, Belinda

Belinda Loveluck-Edwards    

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588934

Party details:

Llafur CymruLabour-rose logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel (Is-gaderiydd)

Pwyllgor Ymchwilio

Hyrwyddwr

Pobl Hyn

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)  


Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 10 9 90% 1
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 11 10 91% 1
Craffu (Cartrefi a Chymunedau Diogel) 9 8 89% 1
Ymchwilio        
Not a Member but Present
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol 
Cabinet  1

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2022 - Mai 2023

Cofrestr Buddiant

2022-23 

 

Ward: Dyfan