Cost of Living Support Icon
Godfrey, Russell

Russell E. Godfrey

 

Cyfeiriad:   

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Barri

CF63 4RU

 

  • 07927 588924

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru Conservatives-logo

 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor 

Pwyllgor Ymchwilio

Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2024)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2023Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 10 7 70%  3
Ymchwilio        
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 10 6 60% 3
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cynllunio  2

Presenoldeb Blaenorol mewn Cyfarfodydd

Mai 2022 - Mai 2023

 

Cofrestr Buddiant

2022-23

Newid Buddiannau

2022-23

Ward: Gwenfo